img_0168.jpg

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 23-03-2023

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde afholdt hos formanden d. 23. marts 2023

Alle mødt.

Bestyrelsen konstitueret som flg:
Formand: Dennis Nielsen
Næstformand: Kjeld Hansen
Kasserer Jørgen Kjølhede.
Sekretær: Peter Bahn Jakobsen.
Bestyrrelsesmedlem: Frede Frederiksen
Bestyrrelsesmedlem: Kent Hedegård.
Bestyrrelsesmedlem: Jens Kristian Rebbe

Kommende aktiviteter:
1: Geddefiskeri. Vedtaget til d. 6. maj 2023 kl. 0900 i Kjeld Hansens sø som sædvanligt. Mads Pederen er
kontaktmand til Kjeld H. Dennis står for agnfisk Pris: medl samt husstand 50 kr. Ikke medl: 100 kr. Der
serveres rundstykker fra morgenstunden. Medbring selv kaffe. Frede står for rundstykker og modtager
tilmeldinger, senest 300423. Præmier til største fisk og flest fisk. Kent indhenter præmier fra sponsorer.

2: Riffelskydning: Vedtaget til 7. maj 2023 0800-1800 på Ulfborg Skyttecenter, Ulfborg Bane 1. Der vil være
indskydning og Fadskydning. Dennis og Jens- Christian forestår afvikling og kontakt til skydeleder.
Tilmelding til fm. Senest 300423. Der serveres rundstykker fra morgenstunden, medbring selv kaffe. Pris:
medlemmer 50 kr. og ikke medlemmer 100.

3: Bukkepral: Vedtaget til 18. maj kl. 0900 i Jagthytten Kikkenborgvej 50 hos Frede Frederiksen. Der
serveres rundstykker fra morgenststunden. Medbring selv kaffe. Præmier til bedste danske buk 2023 og
bedste udenlandske buk 2023. Kjeld henter rundstykker.

Debat omkring evt. riffelskydning til efteråret. Vil afvente og se hvor stor tilslutning der bliver til
forårsskydningen.
Debat omkring aktiviter, og alle lægger hovederne i blød. Forslag modtages gerne fra foreningens
medlemmer.
Der udloves en dusør: 1 flaske rødvin, for hvert nyt medlem, der skaffes til foreningen.
PBJ oplyste, at aktiviteterne ikke kan bringes i bladet JÆGER idet man der har indført nye forlængede
frister for indsendelse af stof, og disse er overskredet. Taget til efterretning.

Næste møde: formanden indkalder.

Peter Bahn Jakobsen.