img_0161.jpg

Bestyrelsesmøde d. 19-10-2023

Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Frede Frederiksen d. 19. OKT 2023. Alle mødt.

Dagsorden for mødet.

1: Godkendelse af sidste referat. OK

2: Tilgået post. Intet.

3: Evaluering af aktiviteter.
Torvedag: Foreningens stand var ivrigt besøgt, og resulterede i 3 nye medlemmer.
Flugtskydningsdag: Velbesøgt og ok.

4: Kommende aktiviteter i 2024.
GENERALFORSAMLING: 18. JAN 2024. Indkaldelse i Jæger kan ikke nås hvorfor der indkaldes via SMS-
kæden, der er fuldt ajourført.
Afvikles på Flynder Skole i Bækmarksbro. Der er spisning kl. 1800 og kl. 1900 overgås til generalforsamling.
Dagsorden jfr. Foreningens vedtægter. Peter oplyser, at han ikke modtager genvalg til bestyrelsen.
GEDDEFISKERI: 4. MAJ 2024 i Kjeld Hansens sø 0900 – 1200. Pris: medl: 50,- kr, ikke medl: 100,- kr.
Varetages af Dennis og Mads P. Nærmere følger.
INDSKYDNING AF RIFLER: 5. MAJ 2024 Ulfborg Skyttecenter. Pris medl. 50,- kr. og ikke medl. 100,- kr.
Varetages af Dennis og Jens som skydeleder. Nærmere Følger
BUKKEPRAL: 20. MAJ 2024 hos Søren Frederiksen, Kikkenborgvej 50, JAGTHYTTEN, Der er rundstykker
og man medbringer selv sin kaffe. Nærmere følger.
TROFÆAFTEN: 22. MAJ 2024. Nærmere følger. Varetages af Kent og Frede.

UDFLUGT: Forslag om udflugt til NYGÅRDS AFRIKA i Nr. Nebel. Kjeld Nedergård varetager. Nærmere
følger.

FACEBOOKPROFIL: Forslag om, at foreningen opretter en facebookprofil hvor medlemmerne kan dele
oplevelser og fotos m.v. Varetages af Rebbe.

SKYDNING MED RIFFEL PÅ BEVÆGELIGE MÅL: Forslag om at arrangere en skydedag på bevægelige
mål. Varetages af Dennis. Nærmere følger.

FLUGTSKYDNINGSDAG: Forslag om arrangement af en flugtskydningsdag, måske flere. Varetages af
Rebbe. Nærmere følger.

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Formøde til generalforsamling d. 11. JAN. 1900 hos Peter.

Peter Bahn Jakobsen
Sekr.