img_0152.jpg

Generalforsamling - d. 2 november

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Møborg Jagtforening til afholdelse tirsdag d. 2. november 2021 kl. 1800 på Flynder skole i Bækmarksbro.

Dagsorden jfr. foreningens vedtægter.

Der indledes med spisning kl. 1800, og kl. 1900 overgår man til Generalforsamling.
Forslag og emner som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 26. oktober 2021.

Tilmelding til formanden senest d. 26. oktober 2021.

I forlængelse af generalforsamlingen afholdes trofæaften.
Der vil være præmier til flg.

Bedste danske kronhjort.
Bedste udenlandske kronhjort.
Bedste danske buk.
Bedste udenlandske buk.
Bedste danske dåhjort.
Bedste udenlandske dåhjort.
Bedste andet vildt.