img_0166.jpg

Formandens beretning 2016

GENNERALFORSAMLING 2016

Formandens beretning v/ Søren Hundahl.

Endnu engang velkommen til Jer alle sammen, det er dejligt at se den store opbakning til foreningens generalforsamling. Tak for mad til Hans KOK som endnu en gang gør denne aften til noget specielt.

Møborg Jagtforenings medlemstal for dette år er på 141 medlemmer. Fordelt på 89 Ordinære medlemmer 26 Ekstra ordinære medlemmer 7 Senior medlemmer 5 Husstandsmedlemskaber 2 Ungdomsmedlemmer 4 Junior medlemmer og 4 Æresmedlemmer (Svend Ravnsbæk – Erik Nicolaisen – Niels Hilligsøe og Arne Fjordside).

Foreningens aktiviteter gennem året:

14. marts var Møborg Jagtforening repræsenteret ved Hans Jørn Jensen til JKF møde på Dejbjerg Lund efterskole. Hans Jørn Jensen og Torben Andersen er foreningens JKF repræsentanter.

Vi startede 24. marts med Trofæ aften hos Jagt og Fiskeri i Bækmarksbro v/ Chr. Colstrup, der var her ca. 50 fremmødte til spisning og senere gennemsyn af sidste års trofæer. En meget fin aften med god mad rigtig god stemning og humør. Mange tak til Chr. Colstrup for at ligge lokaler og drikkevare til denne aften.

Lørdag 2. maj havde vi riffel indskydning på Ulfborg Skyttecenter, her var fremmødt 12 medlemmer. Møborg Jagtforenings jubilæums fad blev vundet af Bjarne Stocholm.

Lørdag den 9. Maj traditionen tro var der igen Gede fiskeri ude hos Keld Hansen. Der var denne dag ca. 20 deltagere og der blev fanget 7 geder. En god dag.

Mandag 25. maj 2. pinsedag, var der Bukke pral hos Jens Madsen. Her var der 37 medlemmer til formiddagskaffe 18 bukke lå der på parraden. Stor tak til Jens og familie for deres indsats denne dag.

Søndag 16. august var der Hjorte baneskydning på hjortebanen i Ulfborg skyttecenter. Her var ca. 10 mand mødt op. Ikke den bedste dag for dette arrangement pga. den svenske bukkejagt – men det var denne dag vi kunne få banen.

28. september var Møborg jagtforening indbudt til debat møde med Danmarks Jægerforbund i Aulum hallen sammen med alle jagtforeninger i kredsen. Temaet for aftenen var jægerforbundets fremtidige medlemsstrategi – kontingenter samt indholdet af Danmarks Jægerforbunds kommende natursyn – RASK. En god aften hvor der blev vendt mange ting - konstruktivt synes jeg. Foreningen repræsenteret ved Torben Andersen og jeg selv.

Bestyrelsen har kun holdt 2 bestyrelses møder hen over året – vi synes ikke der har været brug for flere.

Krondyr debatten:

Jeg var til møde i Ulfborg hallen vedr. den fremtidige jagttid og afskydning af krondyr.

Møborg jagtforenings forslag til dette var:

1. september – 15. oktober: Kalv, Spids hjort og Stor hjort (over 9 ender)

16. oktober – 31. januar: Hind og kalv, Stor Hjort (over 9 ender)

ALLE SMÅ OG MELLEM HJORTE FREDES FOR 3 ÅR. HEREFTER ÅBEN IGEN FOR HJORTE JAGTEN 15 OKTOBER TIL 31. JANUAR FOR ALLE HJORTE.

Dette er et meget følsomt emne, vi i bestyrelsen er kommet frem til dette. Bestyrelsen er af den holdning at vi her i vores område har et ”luksus” problem. Tilvæksten af krondyr stiger. Det er dog besluttet fra centralt hold at vi som jægere og natur brugere skal have flere ”voksne” hjorte på trods af den store bestand. Dette skyldes en alt for stor skævskydning af bestanden. Der skydes alt for mange mellem hjorte i forhold til hinder og kalve. Hvis vi som jægere ikke skal have flere restrektioner på hjorte jagten, må vi til at gribe i egen barm – skyd nogle flere hinder og kalve…

Danmarks Jægerforbunds forslag til jagttider på Krondyr i sidste jagtblad er for sæsonen 2018/2019

Kalv 1/9 – 31/1. Hind 16/10 – 31/1. Spidshjort 16/10 – 31/1. Hjort 1/9 – 15/10.

Et areal begrænsning på 100 ha. Fri afskydning af Spidshjort – hind og kalv – og en større hjort.

Er dette måden? Jeg ved det ikke – hvad er vores holdning her på generalforsamlingen?

Skal vi arbejde hen imod friere forhold, ment på den måde at vi alle kan skyde en hjort hen over efteråret på fældes jagter og lig. Det er jo det vi alle drømmer om. Vi i bestyrelsen er af den holdning, at vi er en del af Danmarks Jægerforbund og må agere i henhold til dette. Eller hvad?

Stor tak til foreningens sponsorer som er:

Vestjydsk Specialfoder, Vemb. DK-KØD, Linde. Spar, Bækmarksbro. Statoil, Bækmarksbro. Entreprenør Ib G Jensen A/S Fåre. Vestjydsk Smede og VVS, Bøvlingbjerg. Dyrlægegruppen Vestjylland. Ulfborg Hunde og Katte pension, Ulfborg. Jagt og Fiskeri Bækmarksbro. Kurts Liftservice, Bækmarksbro.

Husk alle og støt vore sponsorer – de støtter os..

Slutteligt vil jeg gerne her takke alle vore medlemmer for jeres støtte i det forgangne år, uden jer var der ingen Møborg Jagtforening, men prøv om i ikke alle kan tage en kammerat fra foreningen med til et arrangement næste år, det er lidt sjovere hvis vi er flere.

Stor tak til Tangsø Skole og Knud Krogshede for deres altid store velvillighed og hjælpsomhed.

En stor tak til bestyrelsen for deres arbejde og den tillid i har vist mig som formand i året der er gået. TAK ALLE SAMMEN…

OG HUSK KUN HVIS VI LØFTER I FLOK, OG VISER OMHUG FOR VORES FÆLDES INTERESSE JAGTEN OG NATUREN KAN VI BEVARE DISSE SOM VI GERNE VIL.

 

Formand

Møborg Jagtforening

Søren Hundahl