img_0162.jpg

Formandens beretning på generalforsamlingen 2014

 

FORMANDENS BERETNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2014:

 

 

 

RIGTIG GODT NYTÅR OG VELKOMMEN TIL DENNE GENERALFORSAMLING – SOM ER NR. 82 I RÆKKEN VI HÅBER I HAR NYDT FLÆSKEN OG ER BLEVET MÆTTE.- VI ER I NYE LOKALER – MØBORG SKOLE ER LUKKET SÅ DET ER GODT VI HAR FORBINDELSERNE VIA KNUD – TAK FOR DET KNUD.

 

 

SIDSTE ÅR PÅ GENERALFORSAMLINGEN TAKKEDE JEG HANS BEIER FOR DEN STORE ARBEJDE HAN HAVDE GJORT FOR FORENINGEN IDET HAN HAVDE VALGT AT STOPPE MED POSTEN SOM KASSERER GRUNDET HELBREDSMÆSSIGE ÅRSAGER. NU ER HANS HER IKKE MERE OG VI HAR MISTET EN AF VORE TRO ÆRESMEDLEMMER. – LAD OS MINDES HANS MED EN ØJEBLIKS STILHED. TAK

 

 

2013 HAR I VORES FORENING VÆRET EN ROLIG OG DOG STADIG AKTIV ÅR – VI HOLDER IKKE SÅ MANGE ARRANGEMENTER SOM TIDLIGERE ÅR MEN DEM VI HAR HOLDT ER GODT BESØGTE – VI ER IKKE I TVIVL OM AT FORPLEJNINGEN HAR EN DEL AT GØRE, MEN HVIS DET ER DET DER SKAL TIL, ER DET EN BILLIG MÅDE AT SAMLE FOLK PÅ. - VED SIDSTE GENERALFORSAMLING, BLEV BESTYRELSEN UDVIDET FRA 5 – 7 PERSONER, DET ER VIRKELIG NOGET SOM KAN MÆRKES NÅR DER ER AKTIVITETER – SÅ DET ER VI GLADE FOR. AT VI SÅ SPARER VED DET ER EN EKSTRA PLUS – VI SPARER DEN FLASKE VI NORMALT HAR BETALT VED AT FLYTTE POSTEN IND I BESTYRELSEN.

 

 

VI HAR IKKE OVERRENDT HINANDEN MED BESTYRELSESMØDER, 2 AFTENER ER DET BLEVET TIL + DE MØDER VI HAR HAFT FØR EN ARRENGENMENT ER STARTET – I DAG KØRER DET HELE NÆSTEN PÅ MAIL OG DET GØR MANGE BESLUTNINGER NEMMERE I HVERTFALD, KNAP SÅ TIDSKRÆVENDE.

 

 

MANGE AF JER HAR OGSÅ TAGET GODT I MOD VORES SMS SERVICE, DET VIRKER FINT – DEM AF JER DER IKKE ER TILMELDT ENDNU, KAN NEMT GÅ IND PÅ VORES HJEMMESIDE OG TILMELDE SIG – SOM DET ER NU SER DET UD TIL AT VORES SMS SERVICE ER DEN ENESTE MÅDE VI KAN FÅ KONTAKT MED VORE MEDLEMMER PÅ DA TILLÆGGET I JÆGER BLIVER SPARET VÆK PR. 1 FEBRUAR – DET ER NOK RIGTIG NOK AT GØRE DET RENT ØKONOMISK MEN DET KUNNE VÆRE RART FOR OS FORENINGER AT VI HAVDE FÅET BESKED OM DET LIDT FØR. VI ER HELDIGVIS FORBEREDTE I KRAFT AF VORES SMS SERVICE – JEG TÆNKER PÅ DEM DER IKKE HAR EN SÅDAN – DET MÅ VÆRE OP AD BAKKE FOR DEM.

 

 

SÅ HUSK AT TILMELDE DIG HVIS DU VIL VÆRE SIKKER PÅ INFO

 

 

SÅ KAN DU SAMTIDDIG SE ALLE DE NYE BILLEDER DER ER LAGT IND FRA ÅRET DER ER GÅET. – FREDE HAR INVISTERET I EN KAMMERA OG VI VIL PRÆCENTERE NYE BILLEDER PÅ HJEMMESIDEN EFTER HVERT ARRANGEMENT.

 

 

PÅ HJEMMESIDEN KAN I OGSÅ SE VORE TROFASTE SPONCORER – TAK TIL DEM OG SOM TIDLIGERE NÆVNT, DE STØTTER OS – LAD OS STØTTE DEM.

 

 

I KAN OGSÅ SE VORES OPSKRIFTSAMLING, DET ER OPSKRIFTER PÅ DET MAD SOM MADHOLDET HAR LAVET GENNEM NOGLE ÅR OG DER KOMMER TIT NYE TIL – DE ER PRÆGET AF FINN KALLESØ SØRENSEN SOM FORSYNER JÆGER MED OPSKRIFTER. MADHOLDET ER I GANG MED SIN 17 SÆSSON.

 

 

VI HAR PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT IKKE MODTAGET INDSTILLINGER TIL VORES NATURPRIS – SÅ VI VIL SÆTTE PRIS PÅ AT FÅ NOGLE FORSLAG HURTIGST MULIGT – VI VIL GERNE UDDELE PRISEN I FORBINDELSE MED VORES TROFÆAFTEN I MARTS/APRIL TIDSPUNKT OG HVOR DEN SKAL AFHOLDES ER IKKE BESLUTTET ENDNU –

 

 

I SIDSTE ÅRS FORMANDSBERETNING GAV JEG UDTRYK FOR BEKYMRING

 

OMKRING FORMANDSSKIFTE I JÆGERFORBUNDET – OLE ROED BLEV UDSKIFTET MED CLAUS LIND EN AF BEGRUNDELSERNE VAR MANGLENDE ÅBENHED FRA OLE´S SIDE – SOM DET SER UD NU ER DER OVERHOVEDET INGEN ÅBENTHED MERE MED DEN NYE FORMAND  – VI HØRER INTET – AT SÅ DER ER NOGEN DER MENER VI KAN RISIKERE EN MEDLEMSFLUGT GRUNDET DEN NYE DOMICIL ( NØRRE VOSBORG ) PÅ KALØ -  EN BESLUTNING SOM ER KOMMET BAG PÅ DE FLESTE, DEN ER DER IKKE KOMMET MEGET INFORMATION UD OM – DOG STEMMER GODT 70 % AF DE DELEGEREDE FOR AT DET ER SÅDAN DET SKAL VÆRE, MEN UD FRA HVILKE OPLYSNINGER GØR DE DET ? DET ER EN STOR BESLUTNING 60 MILL. ( EN SKAM AT VI IKKE HAR FÅET MERE INFO OMKRING DETTE – MAN BURDE HAVE HAFT DET MED PÅ DE IGANGVÆRENDE GENERALFORSAMLINGER OG SÅ KUNNE MAN TAGE EN BESLUTNING PÅ REPRÆSENTANTSKABS MØDET I JUNI – SÅ HAVDE ALLE HAFT EN MULIGHED FOR AT GIVE UDTRYK FOR SINE HOLDNINGER. MEN DET VILLE MÅSKE VÆRE FOR MEGET ÅBENTHED – SÅ DEN FRYGT FOR URO I JÆGERFORBUNDET HAR NOK IKKE VÆRET HØJERE PÅ NOGEN TIDSPUNKT MAN HAR FORNEMMELSEN AF AT MEDLEMMERNE BLIVER KØRT OVER, SÅ SPØRGSMÅLET ER VILLE MAN OGSÅ HAVE SAGT GO HVIS DET HAVDE VÆRET EN 51% BESLUTNING – DET ER BARE IKKE GODT NOK – OG DET ÅBNER FOR EMNET SOM KOMMER SENERE UNDER INDKOMNE FORSLAG.

 

 

DER HAR VÆRET EN LILLE NEDGANG I ANTALLET AF MEDLEMMER FRA 161 – 160

 

 

ORDINÆRE :                      105        (104)

 

SENIOR :                          14         ( 17)

 

UNG/HUSTANDS :                  11        (  8)

 

ÆRESMEDLEMMER :                2         (  3)

 

X ORDINÆRE :                   28         ( 29)

 

 

TALLENE I PARRANTES ER 2013 TAL.

 

 

JAGTMÆSSIG HAR DET OGSÅ VÆRET ET NYT ÅR. DET VAR FØRSTE GANG AT VI MÅTTE SKYDE DÅKALVE, DET BLEV SOM SAGT IKKE DEN MASAKRE SOM NOGEN HAVDE FORUDSET – CA 10 DYR MÅTTE LADE LIVET FOR KUGLEN – SÅ VI VIL FÅ MANGE DÅRDYR AT SE IGEN I DEN NYE SÆSSON.

 

 

KRONDYRENE ER STADIG NOGET DER FYLDER MEGET, DET ER GODT DER SNART ER EN EVALUERING, SÅ VI MÅSKE KAN KOMME VIDERE – DER ER MANGE ØNSKER OM EN MERE ENSRETTET SÆRFREDNING – DET BURDE VÆRE DE SAMME REGLER DER GÆLDER I HELE JYLLAND OG DE SAMME JAGTTIDER – VI HAR HER IKKE MINDRE END 3 FORSKELLIGE – IKKE SÅ SÆRT AT DER KAN SKE FEJL.

 

 

RÅDYRENE GÅR DET STADIG GODT MED, MAN SER DEM ALLE STEDER, DOG ER DER BEKYMRING OMKRING OM AT DER BLIVER SKUDT FOR MANGE OG FOR SMÅ BUKKE, DET ER EN SKAM SÅ TÆNK PÅ DET.

 

 

GENERELT SER DET UD TIL AT DET HAR VÆRET EN GOD SÆSSON FOR VILDTET, DET GÆLDER BÅDE FJER OG HÅRVIDT HVIS MAN DA LIGE SER BORT FRA RÆVEN.

 

 

JEG VIL SLUTTE DENNE BERETNING MED AT SIGE TAK TIL ALLE JER SOM HAR HJULPET NÅR NOGET PRESSEDE PÅ ELLER BARE NÅR I HAVDE LYST TIL AT HJÆLPE.

 

 

TAK TIL BESTYRELSEN FOR GODT SAMARBEJDE SPECIELT TAK TIL ANNETTE FOR DE ÅR HUN HAR VÆRT I BESTYRELSEN – HUN HAR VALGT IKKE AT GENOPSTILLE ( HÅND ) ENDNU EN GANG TAK TIL ALLE JER SOM ER MØDT HER - DET ER BARE DEJLIGT AT SÅ MANGE MØDER OP. TAK FOR DET.

 

 

JEG VIL FRA BESTYRELSEN ØNSKE JER ALLE ET RIGTIG GOD ÅR, IKKE MINDST JAGTÅR.

 

 

SLUT.