img_0172.jpg

Bestyrelsesmøde d. 11-01-2024

Referat af bestyrelsesmøde afholdt d. 11. januar 2024 hos undertegnede.

1: Godkendelse af referat fra sidste møde. OK.

2: Tilgået post: Intet.

3: Forestående generalforsamling.: Bjarne From tilsagt som dirigent og ok fra ham. På valg i bestyrelsen er
Jørgen Kjølhede, som modtager genvalg, samt Peter Bahn Jakobsen, der ikke modtager genvalg. Kjeld står
for kontakt til Hans kok vedr. mad. Der er bestilt lokale på skolen.

4: Aktiviteter siden sidst: Facebookprofilen er etableret og bruges af 24 medlemmer, og der åbnes op for, at
folk udenfor foreningen kan bruge den blot de er godkendt af et foreningsmedlem.

Udflugt til NYGÅRDS AFRIKA er aftalt til d. 14. juni kl. 1600. tisl en pris på 300 pr person. Dette inkluderer
rundvisning og udflugt på området, foredrag og spisning i buffet. Der skal være mindst 30 tilmeldte.
Nærmere følger.

Flugtskydningsdag aftalt til d. 6. august 2024 på skydebanen i Holstebro. Nærmere følger.

Peter Bahn Jakobsen
Sekr.