img_0156.jpg

Ekstraordinær generalforsamling d. 6-02-2023

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Møborg jagtforening afholdt d. 6. feb. 2023 i Flynder skole.

Fremmødt 33 stemmeberettigede medlemmer.

1: Bjarne From valgt som udefrakommende dirigent.

2: Sammenlægning med henholdsvis Nees Bøvling Lemvig jagtforening eller Vemb Jagtforening.

Formanden gav i den forbindelse en kort orientering mulighederne for sammenlægning og omkring den
debat, der havde været i bestyrelsen om emnet.
Bjarne From redegjorde for indkaldelsen til mødet og den måde det var foregået på, og mente, at man
befandt sig i en gråzone, men alle fremmødte fandt proceduren ok.
Bent Smedegård fra Vemb Jagtforening redegjorde for Vemb jagtforening vedr økonomi, aktiviteter
m.m. og oplyste, at man var villige til at imødekomme Møborg jagtforening.
Jan Juul fra Nees Bøvling Lemvig jagtforening redegjorde for deres jagtforening vedr. økonomi,
aktiviteter m.v., og oplyste, at man var villige til at imødekomme Møborg jagtforening.
Herefter overgik forsamlingen til afstemning med flg. Resultat.
For sammenlægning med en anden jagtforening stemte 11.
Imod sammenlægning med anden jagtforening stemte 20.
Hverken for eller imod stemte 2.
Forslaget herefter forkastet hvorefter formanden trak sig fra posten.

Forslag til ny bestyrrelse.
Dennis Nielsen foreslået som formand og valgt.

Som bestyrelsesmedlemmer foreslået og valgt: Jørgen Kjølhede,Frede Frederiksen, Kjeld Hansen, Peter
Bahn Jakobsen, Kent Hedegård og Jens Christian Rebbe. Som supleant valgt Lars Peter Løkke.
Som revisorer blev foreslået og valgt: Jens Krejlgård og Arne Fjordside.

Lars Peter Løkke foreslog, at man i den nye bestyrelse lavede et aktivitetsudvalg sammen med
nabojagtforeningerne.
Debat omkring emnet, og forslaget taget til efterretning.

Pbj oplyste, at aktiviteter ikke kan offentliggøres i JÆGER idet man han indført nye forlængede frister for
indmelding af aktiviteter, og denne frist er allerede overskredet. Aktiviteterne publiceres via SMS-kæden og
på foreningens hjemmeside.
Peter Bahn Jakobsen
Sekretær.